AcasaPermise de conducereExaminăriÎnmatriculăriRezervări on-lineNoutățiOrganigramăProgram cu publiculTipizateContact
Examinări

Examinare pe calculator on-line

   Începând cu data de 10.09.2008, la Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul GORJ, a fost derulată activitatea de examinare la proba teoretică în vederea obţinerii permisului de conducere pe calculator, activitate ce se desfăşoară pe un nr. de 9 staţii de examinare.

   Pentru programarea la examen în vederea obţinerii permisului de conducere, candidaţii trebuie să se prezinte la sediul S.P.C.R.P.C.Î.V. Gorj din mun. Tg-Jiu str. Victoriei nr. 2-4 în zilele de luni-joi, între orele 08.30 - 15.30, respectiv vineri 08.30 - 12.30 cu dosarul personal, ocazie cu care se va efectua achiziţia de imagine, pentru emiterea documentului în cazul în care este declarat admis atât la proba teoretică cât şi practică. Programarea se va efectua la o anumită dată numai la proba practică, dată până la care candidatul trebuie să susţină proba teoretică.
   Persoana declarată „RESPINS” se poate programa la un nou examen după cel puţin 15 zile de la data la care a fost declarată „RESPINS”, dar nu mai târziu de un an de zile de la absolvirea cursurilor, în caz contrar urmând să efectueze un nou curs de pregătire.
   Examinarea candidaţilor la proba teoretică are ca scop verificarea cunoştinţelor necesare conducătorului de vehicul, potrivit categoriei de permis solicitată şi se efectuează pe baza unor teste separate, specifice pentru fiecare categorie, după cum urmează:
   a) pentru permisele din categoriile A, A1 şi A2, soluţionarea unui chestionar specific categoriei A, cu 20 de întrebări, în timp de 20 min.;
   b) pentru permisele din categoriile B, B1, soluţionarea unui chestionar specific categoriei B, cu 26 de întrebări, în timp de 30 min.;
   c) pentru permisele din categoriile C, C1, Tr, soluţionarea unui chestionar specific categoriei C, cu 26 de întrebări, în timp de 30 min.;
   d) pentru permisele din categoriile D, D1, Tb sau Tv, soluţionarea unui chestionar specific categoriei D, cu 26 de întrebări, în timp de 30 min.;
   e) pentru permisele din categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE, soluţionarea unui chestionar specific categoriei E cu 11 de întrebări, în timp de 15 min.
 
   Examinarea la proba teoretică în sistem informatic se face utilizând aplicaţia de tipul ,,touch screen” (atingerea cu degetul a ecranului), pentru înregistrarea răspunsurilor alese de candidat.
 
     Testul teoretic se compune din două părţi:
 
   -un test de acomodare, format din 3 întrebări, cu răspunsuri opţionale.
   -testul propriu – zis, format din numărul de întrebări şi răspunsuri opţionale specific fiecărei categorii, pentru care candidatul solicită obţinerea permisului de conducere.
   Indiferent de rezultatul obţinut de candidat la sfârşitul testului de acomodare, acesta va trece la soluţionarea testului propriu-zis.
 
   Fiecare întrebare conţine 3 variante de răspunsuri opţionale, dintre care se pot alege răspunsul/urile corecte.
   Fiecare test poate conţine, întrebări cu unul, două sau trei răspunsuri corecte, iar pentru validarea acestora trebuie atinsă tasta corespunzătoare variantei/variantelor corecte.
 
            Aplicaţia oferă următoarele opţiuni:
 
   -TRIMITE RĂSPUNSUL, dacă se apreciază că răspunsul selectat este corect;
   -ANULAREA unui răspuns dat iniţial, considerat greşit, prin atingerea tastei ANULEAZĂ şi selectarea altuia, înainte de a trimite răspunsul;
   -AMÂNAREA răspunsului la una sau mai multe întrebări, prin atingerea tastei RĂSPUND MAI TÂRZIU;
   -RESPINGEREA candidatului care răspunde greşit la mai mult de: patru întrebări la chestionarul pentru cat. B, C sau D; trei întrebări la chestionarul pentru grupa A (A, A1, A2 ) sau două întrebări la chestionarul pentru categoria E, ori care a părăsit sala de examen, înainte de finalizarea testului propriu-zis, indiferent de motivul, rezultatul sau timpul care s-a scurs de la începutul testului;
   -ÎNTRERUPEREA continuării examenului, în CAZ DE FRAUDĂ, EROARE COD BARE, STAŢIE DEFECTĂ.
   - Orice întrerupere pe motive tehnice conduce la reluarea testului.
   - Evaluarea răspunsurilor şi acordarea calificativului se aduce la cunoştinţa candidatului in mod DIRECT, prin afişare, pe monitorul staţiei de lucru.
   Pe parcursul examinării, camera ataşată la staţia de examinare preia 3 fotografii ale candidaţilor în timpul examenului. Aceste fotografii sunt stocate, pentru verificări ulterioare. Fotografiile se păstrează pentru maximum 1 an de la data examinării.
 
   CONCLUZII:
 
   Examinarea teoretică pe calculator este una din măsurile destinate asigurării transparenţei serviciului public faţă de cetăţean.
   Această modalitate de examinare elimină suspiciunile cu privire la colaborarea dintre candidat şi examinator.
   Informatizarea activităţii de examinare teoretică oferă o bază de analiză cu privire la actualitatea testelor, calitatea pregătirii candidaţilor şi exigenţa examinatorilor la proba practică.  
Site map | Disclaimer
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.