AcasaPermise de conducereExaminăriÎnmatriculăriRezervări on-lineNoutățiOrganigramăProgram cu publiculTipizateContact
Înmatriculări > Înmatriculări pentru probe

Înmatriculări pentru probe

  
   Documente necesare:
 
   a) cererea solicitantului;
   b) documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie;
   c) copii după actul constitutiv al societăţii din care să rezulte ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea sau încercarea vehiculelor rutiere, precum şi o adeverinţă de la Regia Autonomă „Registrul Auto Român” din care să rezulte că societatea are vehicule în curs de omologare pentru circulaţie, în cazul vehiculelor supuse încercării în vederea omologării;
   d) copii după actul constitutiv al societăţii din care să rezulte ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere şi copii după facturile fiscale de vânzare şi jurnalul de vânzări al societăţii, care să ateste un volum mediu de vânzări de cel puţin 10 vehicule pe lună, în ultimele 6 luni, precum şi copii după actele care atestă deţinerea unui spaţiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse vânzării, în cazul comercianţilor;
   e) dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate al acesteia, pentru fiecare autorizaţie solicitată;
   f) dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
   g) dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr pentru probe;
  
Site map | Disclaimer
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.