AcasaPermise de conducereExaminăriÎnmatriculăriRezervări on-lineNoutățiOrganigramăProgram cu publiculTipizateContact
Înmatriculări > Înmatriculări permanente > Vehicul uzat importat

Înmatriculări permanente -vehicul uzat importat

   Documente necesare :

   a) 
cererea solicitantului - nu mai este obligatorie. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;
   b) fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele şi semnătura acesteia precum şi copia actului de identitate. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare şi a datelor de identificare a utilizatorului;
   c) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie. Dacă documentele de înmatriculare sunt eliberate de autorităţile străine, se prezintă la ghișeu originalele, precum şi plăcuţele cu numerele de înmatriculare străine;
   d) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, cât și al vânzătorului, în copie;
   e) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia;
   f) dovada de efectuare a formalităţilor vamale de import definitive, pentru cele care sunt din afara spațiului U.E. , în original sau copie legalizată a acesteia;
   g) dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare -49 lei;
   h) dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr de înmatriculare -40 lei pentru combinație de numere la rând sau 85 lei pentru combinație de numere preferențiale;
   i) certificatul de autenticitate al vehiculului emis de R.A.R., în termenul de valabilitate;
   j) dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate;
    k) certificat de atestare fiscală, dacă de la data emiterii facturii și până la data înmatriculării au trecut mai mult de 30 de zile;
   l) procura specială, după caz și actul de identitate al împuternicitului, în copie.
 

Site map | Disclaimer
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.