AcasaPermise de conducereExaminăriÎnmatriculăriRezervări on-lineNoutățiOrganigramăProgram cu publiculTipizateContact
Înmatriculări > Înmatriculări provizorii > Vehicul neînmatriculat

Înmatriculări provizorii -vehicul neînmatriculat

   Documente necesare:

     a) cererea solicitantului;

   b) dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate al acesteia (minim pe 30 de zile);
     c) dovada de plată a taxei de autorizare provizorie a circulaţiei;  
  d) 
copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;
   e)documentele de înmatriculare străine, în original și în copie și traducerea acestora de către un traducător autorizat;

    f) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
    g) dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu;
   h) certificat de atestare fiscală, dacă a trecut 30 de zile de când autovehiculul este în posesia dumneavoastră;
   i) copia declaraţiei vamale pentru vehiculele de provenienţă străină din afara statelor comunitare, pentru care se solicită înmatricularea în România, cu excepţia primei autorizări;
  
   Mențiuni: Documentele de înmatriculare provizorie vor fi depuse la ghișeele serviciului, personal de către proprietarul vehiculului sau de către un împuternicit al acestuia, pe baza unei procuri notariale speciale, pentru persoanele fizice, sau de către un delegat autorizat, în cazul persoanelor juridice.

Site map | Disclaimer
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.