AcasaPermise de conducereExaminăriÎnmatriculăriRezervări on-lineNoutățiOrganigramăProgram cu publiculTipizateContact
Înmatriculări > Preschimbări C.I. > Vechi cu model nou

Preschimbarea certificatului de înmatriculare model vechi cu unul model nou

   Documente necesare :
 
   a) cererea solicitantului;
   b) cartea de identitate a vehiculului, original și copie;
   c) vechiul certificat de înmatriculare;
   d) dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
   e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
   f) plăcuţele vechi cu numărul de înmatriculare;
   g) dovada de plată a contravalorii noilor plăcuţe de înmatriculare;
   h) dovada de plată a tarifului legal de atribuire a unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare dacă este cazul;
   i) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate;

   Dacă vehiculul a fost radiat conform legii, în conformitate cu prevederile art. 6 din O.U.G.189/2005 modificată cu legea nr. 432/2006, mai sunt necesare următoarele documente: 

      j) certificatul de autenticitate al vehiculului, emis de R.A.R., în termenul de valabilitate cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementările în vigoare;
   k) dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate;

   l) alte acte necesare pentru clarificarea unor situaţii particulare.


 
Site map | Disclaimer
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.