AcasaPermise de conducereExaminăriÎnmatriculăriRezervări on-lineNoutățiOrganigramăProgram cu publiculTipizateContact
Înmatriculări > Radieri autovehicule > La cererea proprietarului

Radieri autovehicule -la cererea proprietarului

   Documente necesare:
 
   a) cerere/adresa a proprietarului prin care se solicita radierea la cerere, însoţită de copia unui document care atestă deţinerea unui garaj/curte/teren/parcare unde va fi depozitat vehiculul respectiv;
   b) certificatul de înmatriculare (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau furtul certificatului de înmatriculare);
   c) plăcuţele cu număr de înmatriculare (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau furtul certificatului de înmatriculare);
   d) cartea de identitate a vehiculului dacă este menţionată în certificatul de înmatriculare.;
   e) fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, stabilită potrivit legii, sau a certificatului de atestare fiscală;
   f) trei exemplare completate ale certificatului de radiere;
   g) documentele de identificare a solicitanţilor în original şi copii xerox;
   h) declaraţia pe proprie răspundere a titularului înmatriculării sau a moştenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulaţie şi nu mai circulă pe drumurile publice în cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care deţin certificate de înmatriculare şi numere de înmatriculare modele vechi, sau care au o vechime de fabricaţie mai mare de 30 de ani.
Site map | Disclaimer
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.