AcasaPermise de conducereExaminăriÎnmatriculăriRezervări on-lineNoutățiOrganigramăProgram cu publiculTipizateContact
Permise de conducere > Eliberare document prin procură

Eliberare permis de conducere românesc pe bază de procură

   Documente necesare:
  1. cerere - în cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate, cererea prevăzută la alin. (1) poate fi depusă prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Procura poate fi autentificată şi de autorităţile străine, caz în care trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 (Convenţia de la Haga), la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare.
  2. Pașaportul și cartea de identitate provizorie pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, buletinul sau cartea de identitate în cazul cetățenilor români, (original și copie);
  3. Chitanța de plată de 68 lei a contravalorii noului permis de conducere;
  4. Fișa medicală de consultații pentru conducătorii de autovehicule completată de o unitate medicală ambulatorie de specialitate autorizată încheiată cu concluzia ”APT CONDUCĂTOR AUTO”, cu precizarea categoriilor/subcategoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum și eventualele restricții medicale ce vor fi menționate în permisul de conducere preschimbat, dacă se solicită o nouă perioadă de valabilitate administrative (10 ani pentru amatori și 5 ani pentru profesioniști) (original și copie), documentul trebuie să îndeplinească, după caz, condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine; documentul se prezintă la serviciul public comunitar în original, însoţit de traducerea legalizată de către funcţionarul consular;;  
  5. Fotografii color tip P.C. (35 X 38.5 mm) de dată recentă atașată în spațiul special destinat prin lipire sau imprimată direct pe formular.
  6. fotografiile se aplică pe cerere, în spaţiul anume destinat, respectiv pe procura specială, în colţul din dreapta sus, şi se certifică prin aplicarea timbrului sec al misiunii diplomatice/oficiului consular.
  7. permisul de conducere național românesc, în original. În cazul în care acesta nu este în posesia titularului, se va completa motivul lipsei documentului.
Site map | Disclaimer
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.