AcasaPermise de conducereExaminăriÎnmatriculăriRezervări on-lineNoutățiOrganigramăProgram cu publiculTipizateContact
Înmatriculări > Înmatriculări temporare > Același deținător

Reînmatriculare temporară -același deținător

   Documente necesare:
 
   a) cererea solicitantului - nu mai este obligatorie. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;
   b) fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, vizată de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia precum şi copia actului de identitate. În situaţia în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi a datelor de identificare a utilizatorului;
   c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;
   d) certificatul de înmatriculare vechi;
   e) dovada de efectuare a formalităţilor vamale de import temporar, pentru cele care sunt din afara spațiului U.E., în original sau copie legalizată a acesteia, dacă este cazul;
   f) dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia;
   g) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
   h) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia;
   i) dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
   j) dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare;
   k) plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
   l) procură specială, după caz și actul de identitate al împuternicitului, în copie.
  
Site map | Disclaimer
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.