AcasaPermise de conducereExaminăriÎnmatriculăriRezervări on-lineNoutățiOrganigramăProgram cu publiculTipizateContact

Înmatriculări temporare -vehicul destinat exportului

 
   Documente necesare:
 
   a) cererea solicitantului - nu mai este obligatorie. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;
   b) fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia precum şi copia actului de identitate;
   c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;
   d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
   e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
   f) asigurare internaţională tip carte verde, original şi copie;
  g) documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original precum şi placile cu numere de înmatriculare străine, dacă vehiculul provine din străinătate şi nu a mai fost înmatriculat în România. În lipsa acestora se reţine o declaraţie notarială cu privire la împrejurările în care plăcile au fost pierdute;
   h) dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
   i) dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr de înmatriculare;
   j) procura specială, după caz și actul de identitate al împuternicitului, în copie.
  
   Documentele originale prevăzute la lit. d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare a vehiculului şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.  
 
   Persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie. Pentru entităţi care nu au personalitate juridică (notari, avocaţi), în afara documentelor mai sus-menţionate, acestea vor prezenta şi copia actului de înfiinţare sau a autorizaţiei de funcţionare/înregistrare (ex. decizia baroului pentru avocaţi, decizia Camerei Notarilor Publici pentru notari, certificat de înregistrare eliberat de Direcţia de Sănătate Publică, în cazul cabinetelor medicale individuale).
Site map | Disclaimer
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.