AcasaPermise de conducereExaminăriÎnmatriculăriRezervări on-lineNoutățiOrganigramăProgram cu publiculTipizateContact
Înmatriculări > Transcrierea de proprietate > Vehicul din evid. altui județ

Transcrierea de proprietate -vehicul din evidența altui județ


   Documente necesare:
 

   a) cererea noului proprietar - nu mai este obligatorie. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;

   b) fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, vizată de organele fiscale competente ale autorităţilor administraţiei publice locale. În cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale, situaţie în care nu mai este necesară depunerea fişei de înmatriculare precum şi copia actului de identitate. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele şi semnătura acesteia;

   c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;

   d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;

   e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, cât și a vânzătorului, în copie;

   f) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia;

   g) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;

   h) dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare -49 lei;

   i) plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reşedinţa sau sediul pe raza altui judeţ decât al fostului proprietar40 lei pentru combinație de numere la rând sau 85 lei pentru combinație de numere preferențiale;

   j) dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, cu excepţia cazului în care acestea se păstrează de către noul proprietar;

   k) dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate;

   l) certificat de atestare fiscală, dacă de la data emiterii facturii și până la data înmatriculării au trecut mai mult de 30 de zile;

   m) procura specială, după caz și actul de identitate al împuternicitului, în copie.

  

  

  

Site map | Disclaimer
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.