AcasaPermise de conducereExaminăriÎnmatriculăriRezervări on-lineNoutățiOrganigramăProgram cu publiculTipizateContact
Înmatriculări > Transcrierea de proprietate > Vehicul din evidenta veche

Transcrierea de proprietate - vehicul din evidența veche

   Documente necesare :
 
   a) cererea noului proprietar - nu mai este obligatorie. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;
   b) fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, semnată de fostul şi noul proprietar, vizată de organele fiscale competente ale autorităţilor administraţiei publice locale. În cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale, situaţie în care nu mai este necesară depunerea fişei de înmatriculare. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia;
   c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;
   d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
   e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie, delegație și copie a actului de identitate a delegatului;
   f) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia;
   g) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;
   h) plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reşedinţa sau sediul pe raza altui judeţ decât al fostului proprietar;
   i) dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare -49 lei;
   j) dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, cu excepţia cazului în care acestea se păstrează de către noul proprietar, 40 lei pentru combinație de numere la rând sau 85 lei pentru combinație de numere preferențiale;
   k) certificatul de autenticitate al vehiculului, emis de R.A.R., în termenul de valabilitate cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementările în vigoare;
   l)  dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate;
   m) certificat de atestare fiscală, dacă de la data emiterii facturii și până la data înmatriculării au trecut mai mult de 30 de zile;
   n) procura specială, după caz și actul de identitate al împuternicitului, în copie.
  
  
  
Site map | Disclaimer
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.