AcasaPermise de conducereExaminăriÎnmatriculăriRezervări on-lineNoutățiOrganigramăProgram cu publiculTipizateContact

Preschimbare permis de conducere străin -documentul original cu similar românesc

   Documente necesare:
  1. Permisul de conducere eliberat de autoritatile straine, in original si traducerea de către un traducător autorizat a acestuia în limba română pentru țările din afara U.E., care trebuie să aibă aplicată timbrul sec de către notar, sau un alt document oficial emis de către misiunea diplomatică ori oficiul consular al statului emitent, cu excepția permiselor de conducere eliberate de autoritățile din Republica Moldova. Acestea trebuie să conțină detaliat categoriile / subcategoriile pentru care a fost emis documentul respectiv, data eliberării, perioada de valabilitate, restricțiile stabilite de autoritățile emitente, dacă este duplicat, declarat pierdut sau furat.;
  2. Pașaportul și cartea de identitate provizorie pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, buletinul sau cartea de identitate în cazul cetățenilor români, (original și copie);
  3. Pașaportul și permisul de ședere temporară sau, după caz, permanentă în România, în cazul cetățenilor străini cu reședința / domiciliul în România (original și copie); 
  4. Chitanța de plată de 89 lei a contravalorii noului permis de conducere;
  5. Fișa medicală de consultații pentru conducătorii de autovehicule completată de o unitate medicală ambulatorie de specialitate autorizată încheiată cu concluzia ”APT CONDUCĂTOR AUTO”, cu precizarea categoriilor/subcategoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum și eventualele restricții medicale ce vor fi menționate în permisul de conducere preschimbat, dacă se solicită o nouă perioadă de valabilitate administrative (10 ani pentru amatori și 5 ani pentru profesioniști) (original și copie);  

   În cazul în care a deținut sau deține permis de conducere național românesc:
     6. permisul de conducere național românesc, în original. În cazul în care acesta nu este în posesia titularului, se va completa formularul/cererea de preschimbare pe proprie răspundere prin care se declară motivul obiectiv al lipsei documentului, sau dacă acesta a fost preschimbat în străinătate.

Site map | Disclaimer
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.